torsdag 16 april 2009

Telekompaketet och Homo erectus direkta avkomma

Som så ofta tvingas jag konfrontera det faktum att ut-ur-Afrika-modellen och Darwin har fel - det är helt omöjligt att alla människor utvecklats ur samma linje. Helt klart går det kring människor på våra gator som ser ut som mig, pratar som mig och verkar ha samma biologi som mig, men vars hjärnor måste ha utvecklats utifrån helt andra premisser. Det är den enda logiska förklaringen på att vi kan betrakta samma skeende och komma till så diametralt skilda uppfattningar Jag talar inte om alla meningsmotståndare så klart. Jag förväntar mig olika åsikter från människor och jag förstår faktiskt att det finns de som anser att fildelning kan förorsaka kulturlivets undergång. Jag förstår dem även om jag inte håller med dem. Det är en tolkningsfråga och ingen av oss sitter med facit.

Jörgen Samuelsson å andra sidan, Nationens Man i Telekommunikationsfrågor, hör helt klart till en annan antropomorf art (släkte?). Han motsätter sig ett tillägg i den kommande lagstiftningen som arbetats fram av bland annat Eva-Britt Svensson, som har stort tvärpolitiskt stöd och som röstades igenom av parlamentet. Nu håller den på att kasseras av starka maktpolitiska och kommersiella intressen, som vill sätta rätten till vem som ska få tillgång till internet, hur mycket internet man får tillgång till, och vem som kan fråntas rätten till uppkoppling i händerna på företagen. Svensson och ytterligare 345 underbara parlamentariker röstade för ett tillägg som skulle kunna garantera enskilda medborgares rättigheter.

Samuelsson i DN:
- Parlamentet har föreslagit att inga begränsningar i fundamentala rättigheter
får göras utan föregående beslut av en rättslig, kompetent myndighet. Ingen i
rådet förstår varför det skulle vara en god idé.
- Rådet menar att paketet reglerar marknaden för elektroniska kommunikationer, närmare bestämt att konkurrensen på marknaden ska vara god. Parlamentet vill reglera innehållsfrågor och mänskliga rättigheter.

"Ingen i rådet förstår varför det skulle vara en bra idé..."
Han går vidare med att säga:

- Är telekommunikation en mänsklig rättighet? Vad tror du en liten fattig
pojke i Afrika tycker är mänskliga rättigheter? Det finns en europeisk stadga om
mänskliga rättigheter som gäller enligt EU-fördraget – varför stoppa in den i
Telekompaketet?


Men om friheten på nätet inskränks kan väl det vara ett
problem?

- Frihet är viktigt, men det handlar om en kommersiell tjänst. Jag kan
inte se likheten mellan åtkomst till nätet och rätten till tak över
huvudet.


Någon borde upplysa Jörgen om att människor har rätt till mer än tak över huvudet. Vi har rätt till yttrandefrihet, rättsligt skydd och tillgång till information från våra folkvalda.
Vi lever i en värld där allt mer går över till internet-baserad kommunikation och informationslagring, och Rådet för Telekommunikationsfrågor kan inte se hur tillgång till detta är en mänsklig rättighet!!? Består Rådet av utomjordingar? Har franska regeringen övertagits av pod-people? Fungerar våra hjärnor alls enligt samma biologiskt-kognitiva grundprinciper?
Jag har större förståelse för tyranner och fascistledare, för de sticker åtminstone inte under stol med vad de anser om mänskliga rättigheter (syns inte, finns inte). Det finns en konsekvens och inneboende logik i deras vansinne. Vad lobby-prästerna och Marknadens Höga Teologiska Råd däremot uppfattar som mänskliga rättigheter och sin skyldighet gentemot de folkvalda i Europaparlamentet övergår min fattningsförmåga. Dags för gentester?

FarmorGun i Norrtälje förklarar tålmodigt för Henrik Hansson på bloggen Departementet vad detta "internet" är för något. Samt varför de rådande förhandlingarna ger alla demokratiskt sinnade personer kalla kårar. Man kan bara hoppas att han och likasinnade lyssnar. Opassande Emma ger som vanligt en bra genomgång över de aktuella ärendena, Ipred-motståndet och diskussioner kring detta, samt om skapandet av "Nätstrumpor": ett nätverk för kvinnor i Piratpartiet. Bara namnet i sig är ju helt lysande.

Apropå Svenskans intressanta lista över forna tiders fildelningsdebatter vill jag bara bidra med att även forntiden var fylld av fildelare och piratkopior. Utan dessa hade vi aldrig fått de redskap, kunskaper, konst och musik som omger oss idag. Vad som sker när de första Homo sapiens dyker upp arkeologiskt är en fullständig explosion i föremålstillverkning, kopior och innovationer, och omarbetingar och justeringar, som troligen går hand i hand med mental utveckling. Innan dess hade det varit hundratusentals år av nästan exakt likadana handyxor använda av Homo erectus. Som möjligen kan vara förfäder till vissa förhandlingsdelegater inom EUs telekompaket (inga namn nämnda).Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

3 kommentarer:

Magnus sa...

Fantastiskt skrivet. Nu känns det som jag inte behöver skriva någonting ;-). Fast det blir nog ett par rader ändå.

PS. Det heter: Helt klart går det kring människor på våra gator som ser ut som (JAG) mig, pratar som (JAG) mig och verkar ha samma biologi som (JAG) mig. Det är ingen big deal men ändå ;-D

tingotankar sa...

Ja så går det när man skriver i affekt. Mig lovar att bättra jag.

Mycket bra skrivet inlägg från dig förresten.

Mandala sa...

Tak över huvudet är också en kommersiell tjänst, så vad är det för slags argument? Vill homo erectus-avkomlingen även ha ett avtal om hur mycket folk ska få prata i telefon?