lördag 18 april 2009

Utan fotfäste, utan skam i kroppen


Internet är en makalös idé, och inte tillnärmeslevis så enkelt att genomföra efter att man fått idén som telegraflinjer eller telefonledningar. Internet handlar om ett system att föra alla möjliga sorters information mellan alla möjliga sorters datorer med olika hård- och mjukvara. Enorma mängder information. Ursprungligen ett koncept utvecklat i skuggan av det kalla kriget av amerikanska militären för att underlätta kommunikation mellan olika enheter, men mycket av grundarbetet sköttes av forskare och framförallt doktorander vid Amerikas universitet, särskilt MIT.

Finansiering kom från både militären, statliga bolag och en del privata företag. Viktiga pusselbitar lades av kanadensiska, brittiska och franska arbetsgrupper inom statliga och privata företag, samt universitet. 1989 länkades hela härligheten ihop med kommersiella telenät, först ett och snart därefter fler och fler och fler. De telekomföretagen fick överlämnat en fantastiskt uppfinning som de vare sig finansierat eller utarbetat i någon större mån. Alla forskare, tekniker och statliga myndigheter som gjort detta delade med sig, och de enskilda upphovsmännen och -kvinnorna fick liten eller ingen del av den finansiella utdelningen. De fick något bättre - en chans att förändra världen.

Så låt oss tala upphovsrätt för all del. För alla dessa telekomföretag, som ursprungligen själva oftast etablerades av statliga medel, som sponsrades av allmänna intressen, vars hela tillgång (telenätet) i de flesta fall lämnades över för en struntsumma vid ombildningen till privata bolag. Jag vet inte hur många av dem som fortfarande betalar pengar till Edisons, Teslas och Marconis efterlevande, eller om de någonsin gjort det. Men det var inte dessa nu existerande bolag som kom på idén, slet med den, genomförde den och testade den. Att hävda att VI ANVÄNDARE ska tacka dem för privilegiet att få använda internet är rent makalöst! Det får Alexander den Store att framstå som blygsam och anspråkslös.This is bigger than all of us.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: