fredag 12 juni 2009

Huvudlöst under engelsk järnålder

Vägbygge vid Dorset i SV England fick avbrytas nyligen då man hittade en stor samling människoskallar från vad stom troligen är romersk tid (ca 2000 år gamla). Ridgewell Hill grävdes ut av arkeologer förra året inför vägbygget och en stort gravfält med högar och kremeringar undersöktes då. Men det här fyndet var helt oväntat och innebar ett stopp i vägbygget. Hittills har minst 45 skallar från vad som verkar vara mest unga män hittats i en grop, men fler kommer fram hela tiden.

Grop med människoskallar påträffad vid Weymouth, Dorset. Foto: Dorset county council

I en intilliggande del hittas även resten av kropparna, bål, armar och ben - i flera fall tydligt artikulerade (dvs kroppen var inte styckad eller skeletterad). Det här indikerar en ganska extrem och speciell händelse. Det kan röra sig om krigsoffer eller regelrätta offer men det dröjer tills den osteologiska undersökningen är slutförd innan man kan tolka orsaken till den makabra gropen.

Dateringen är också inte helt klar ännu, och kan justeras. Om det är 2000 år gamla skelett så hör de samman med romarnas invasion av Britannien, en tid som också resulterade i stora konflikter mellan olika keltiska grupper i landet då de hamnade på olika sidor i striderna. Osteologerna lär leta efter spår av hugg och trauma på skeletten som kan tyda på strid, eller avsaknad av detsamma. Kelterna hade också en viss besatthet vid huvuden och att avlägsna dessa i samband med döden, då själen och kraften ansågs husera där. Samma uppfattning har funnits hos många folk, inte minst Skandinaver under järnålder. Ta t ex Mimers talande huvud.

I övrigt kan jag upplysa om att Södertörns Högskola utlyser 10 doktorandtjänster till hösten. Det är en samlad utlysning där ämnena arkeologi, sociologi, media och kommunikation, teoretisk filosofi samt affärsadministration får konkurrera om tjänsterna. Sista ansökningsdag är den 15:e september.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant! Men sedan kan jag bli lite trött på att arkeologer ska göra allt man inte riktigt begriper till något "kultiskt", i det här fallet ett "offer".

Tyvärr kan man hitta exakt sådana här anläggningar i ganska stor mängd, vilka kan dateras till vår egen tid. I Rwanda, Kambodja, Bosnien, Irak, Afganistan osv osv. Ganska sällan, vill jag påstå, är "kult" den mest adekvata analysen av dess lämningars tillkomst.

Skrivet med all respekt Åsa!

tingotankar sa...

Nej, det behöver inte vara "rent kultiskt" - det skulle tvärtom vara extremt unikt med tanke på hur många individer det rör sig om just här. Massoffer av detta slag av rent religös anledning är mycket ovanligt. Arkeologerna ifråga är också försiktiga med att tolka det i nuläget.

Det troligaste är nog att det är en massavrättning av något slag. Offer i mer profan betydelse alltså. Vilket inte precis gör det mindre intressant. Vilka har avrättats och varför? Under vilka omständigheter. Inte heller i keltiska kontexter är det vanligt med massgravar av det här slaget.

Det ska bli intressant att se om det verkligen bara rör sig om män eller om kvinnor finns med också. Att jag tog upp det där med huvudkulten berodde mer på det faktum att samtliga verkar vara halshuggna. Det finns många sätt att döda en fiende, men vi vet från historiska källor att kelterna ansåg att det mest effektiva sättet att ta en persons själskraft var att avlägsna huvudet. Ett dubbelt straff så att säga, och dubbelt grymt.

Anonym sa...

Utan att ha sett materialet så skulle nog även jag gissa på avrättning men avlägsnandet av huvudet kan ju naturligtvis vara kopplade till "religiösa" föreställningar utan att handlingarna i sig varit "kultiska".

tingotankar sa...

En anledning till att det kan bli en del kultisk "overkill" inom arkeologin är att vi har så svårt att skaka av oss den gamla uppdelningen mellan profant - sakralt. Många handlingar som vi utför ensamt eller i grupp kan vara i grunden prosaiska (hitta mat, kriga, åka på resa), men filtreras genom det kulturella som också kan ha inslag av det övernaturliga. Så man ger lite matoffer, ber en bön, tar på sig lyckotalismaner etc, utan att själva huvudhandlingen för den skull ska ses som rituell eller kultisk.

Krig och konflikt har följt människan under många årtusenden, och det finns en glidande skala från rent symboliska krigsuppvisningar med få eller inga allvarligt skadade, till rent industrialiserat krig. Det förra har sina rent praktiska orsaker, liksom det senare kringordnas av symbolik och religiöst ceremoniel.

Att kalla något kultiskt är ingen förklaring. Inte heller är det helt korrekt att inte uppmärksamma de kulturella och religiösa strukturer som påverkar de mest profana händelseförlopp - som krig.

Anonym sa...

Sedan får man ju inte glömma att många "profana" konflikter faktiskt handlar om religion, åtminstone i legitmeringsfasen. Ett markant undantag är kriget i Georgien förra året där båda sidor hör till den rysk-ortodoxa kyrkan. Men det är så ovanligt att just detta faktum ofta kommenterades.

Ny Björn sa...

Nya rön har framkommit via 14C-dateringar av benen - 890-1030 e.Kr är tydligen det som gäller.

Mer här: http://www.dorsetforyou.com/index.jsp?articleid=392948

och här: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/dorset/8145252.stm

tingotankar sa...

Det var intressant - en historisk period med andra ord (engelsmännen är ju tidigare ute med skriftliga nedteckningar än vi skandisar). En turbulent period. Ska bli kul att höra vad de får fram mer.

Tack för tipset!