tisdag 12 maj 2009

Att bevara eller inte bevara

Jag är nu helt och hållet omgiven av avhandlingar. Tyvärr är inga av dem mina. Sedan tidigare huserade vårt arbetsrum Lotta Mejsholms lådor med monografier och idag när jag kom till institutionen stod Anna Karlström inför en stor hög lådor med sitt nytryckta alster. Ännu en vådligt snygg avhandling dessutom, känner hur pressen ökar...

Annas avhandling handlar om kulturarvspolitik i Laos och de problem som uppstår när världssamfundets strävan efter bevarande av kulturmiljöer möter vardag och etik i andra kulturer som går på tvärs med detta. I buddhistiska länder saknas t.ex. ofta en idé om bevarandet som något i sig värdefullt - allt förändras och det materiella är inte undantaget. Ska man lägga bistånd på att bevara fornminnen ändå, och isåfall hur? Samtidigt vill nationsstater gärna använda kulturarvet som en del i uppbyggandet av identiteten och den historiska berättelsen för sina egna syften. Anna har verkat och forskat i och om Laos i många år, och hennes bok innehåller en hel del berättelser från människorna själva i Vientiane.

Disputation i Geijersalen, Humanistiskt centrum, 2009-06-06 kl 13
Som en sinnebild av "Ghosts of PhD students past, present and future" följde jag och Lotta med nu när Anna spikade avhandlingen (bokstavligt talat) i universitetshuset vid 12-tiden.

Vaktmästeriet på universitetshuset. Alla papper ifyllda och stämplade. Handledare professor Paul Sinclair övervakar processen.

Spikväggen med avhandlingar och "spikblad" (ifall man inte vill drämma en spik genom sitt alster). En rejäl järnspik hittas som kan återanvändas.

Anna hamrar loss så att spiken böjs. Verkar vara något personligt...

Allt klart. Anna, Lotta Mejsolm och Paul Sinclair (och undertecknad) beundrar.

Avhandlingen


Välförtjänt lunch på café Victoria i Botaniska Trädgården.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Kenneth Ekdahl sa...

Det skulle vara intressant att veta ifall det fortfarande är vanligt att kan skapar sina avhandlingar i LaTeX, eller ifall man använder något annat?

tingotankar sa...

Latex - är det inte sånt superhjältar använder i sina kostymer...?

Ningen naning

Kenneth Ekdahl sa...

Nä,
LaTeX (Svenska) är ett typsättningssystem där man skriver med ett speciellt uppmärkningsspråk som man sedan kör genom något som kan beskrivas som en kompilator för att generera t.eX PDF, Postscript eller DVI för att skicka till tryckeri. Börjar man inte rota alltför mycket och försöker styra typografin utan låter den göra det blir det väldigt mycket bättre än när en person utan mycket gedigen utbildning i typografi försöker göra det själv.

Det verkar på utdöende nu tyvärr men har tidigare använts i väldigt hög grad på universitet. Kanske speciellt populärt bland teknologer och matematiker eftersom den även kan typsätta godtyckligt komplicerade matematiska uttryck väldigt snyggt och korrekt.

kai sa...

LaTeX rular fett, men t o m på teknisk fakultet verkar det vara en konst på utdöende. Själv har jag funderat på att börja migrera till Ω, en variant som kan hantera Unicode på ett smidigare sätt.