fredag 1 maj 2009

Vad har Uppland och romarriket gemensamt musikaliskt?

Svar: Institutionen för arkeologi i Uppsala
Institutionen fick ju lite tillökning vid årsskiftet med tre nya doktorander: en i nordisk arkeologi, en i afrikansk arkeologi och en i antikens kultur och samhällsliv. Den sistnämnda heter Erika Lindgren och hennes avhandlingsprojekt berör de romerska kvinnornas musicerande och hur de verkade och uppfattades socialt inom romarriket.

Det som gör Erika lite unik bland humanistiska doktorander är att hon faktiskt har professionell (riktig!) kunskap om den grupp och det ämne hon valt att studera, eftersom hon är fiolspelare och tillika Riksspelman med flera utmärkelser och skivor bakom sig. Hon har bland annat spelat in en hel del med Cecilia Osterhom på nyckelharpa. Det enda märkliga ur en arkeologs synvinkel är att en person uppväxt i Vendel med sådant passionerat intresse för uppländsk folkmusik av någon outgrundlig anledning fastnat för Antiken...
Fast det är nog bra att diversifiera sig.

Erika fick för ett par veckor sedan Hilda och Algots Blankfelts stipendium av Upplands fornminnesförening och igår meddelades att hon dessutom fått ett av Uppsala kommuns kulturstipendium.

Erika och Cecilias hemsida med turnéprogram
Erikas Myspace-sida där man kan lyssna på en del av hennes musik


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

5 kommentarer:

Svante sa...

Blev särdeles bekymrad och konfunderad. Måste väl av nödtvång innebära, att vi för ett X antal år framåt förlorar en gudabenådad musikutövare och tillika en mängd potentiell kunskap inom hennes expertområde.

Få saker, väsenskilt , ligger mer i gissningarnas dimma än just musicerandet under Antiken.
För att gräva fram spridda guldkorn ( och dessutom ytterligare preciserat till de romerska kvinnornas musicerande och hur de verkade och uppfattades socialt inom romarriket.), kan jag lätt tänka mig, att bland de främsta kraven måste vara beredskap att obehindrat kunna 'researcha igenom' ett obestämt antal verk och inskrifter och på originalspråken, latin men även grekiska, den tidens kulturspråk....

Tidskrävande! AVHANDLING ska det ju bli!!

tingotankar sa...

Jag tror inte man kan få Erika att sluta spela med mindre än att spärra in henne i ett isolerat rum - hon har ju fortfarande turnéschema. Alla behöver vi något annat än forskandet att sysselsätta oss med för att inte bli tokiga *host*blogg*host*.

Erika sitter just nu och fördjupar sina latin-kunskaper för att ge sig på original-litteraturen. Men att också ha personlig erfarenhet av vad det betyder att behöva lära sig ett instrument, hur man spelar med andra, tolkar andras musik och hur man uppträder inför en åhörarskara - det är något som kommer ge substans till bokkunskapen i min mening. Inte minst borde hon få en intressant inblick i vad som förenar resp skiljer musicerandet under antiken från vår nutid. Sånt som en omusikalisk person som undertecknad inte kunde tänkas reflektera över.

kai sa...

Här påminner jag mig en scen från filmen Spartacus: Tony Curtis rollkaraktär är ”sångare”, men när han ombeds sjunga så reciterar han en dikt helt enkelt. Jag har ofta undrat om det var så att han helt enkelt inte var nåt vidare på att sjunga, men att man av andra orsaker ville ha honom i just den rollen, eller om manusförfattaren faktiskt hade ett hum om romersk sångstil.

Man kanske kan få ett delvist svar på frågan i den här avhandlingen? Erika tillönskas lycka till på vägen uppför den långa och svajiga stegen.

Tommy sa...

I ett läge med mördande sparbeting, där inte ens kidsen i grundskolan får sin rättmätiga undervisn. och omvårdnad i stort , kanske tid att ifrågasätta ett och annat vid högskolan??(fr debatt i en stud.tidning:)
"Studieavgifter vore ett alexanderhugg för problemet med examensfrånvaron och ett rättvisare system än dagens där den hårt arbetande undersköterskans skattepengar går åt till att finansiera bortskämda ungdomars alltför många universitetsår."

tingotankar sa...

@Tommy - studieavgifter innebär att rika och priviligierade får chans att läsa "mjuka ämnen" såsom historia och litteratur, medan de som inte kans sponsras av sina föräldrar får fokusera på yrkesinriktade ämnen. I dagens läge är återbetalningskraven på lånen så hårda att mycket få tar "risken" att läsa humaniora ändå, så det är knappast ett galopperande problem.

Ett långtg större problem i min mening är att lärarna tvingas lägga nivån och ambitionen alldeles för lågt för att få igenom alla, så att inte finansieringen till övrig verksamhet helt försvinner. Och att det inte alltid är de bäst lämpade pedagogerna som får jobb på forskningsenheter av förklarliga anledningar...